Ministry of Education Malaysia    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Selamat datang ke Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) KPM. SISPAA KPM adalah saluran rasmi untuk menguruskan maklum balas aduan, penghargaan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KPM.

Butiran maklumat yang lengkap perlu diisi bagi tujuan tindakan siasatan dan penyampaian maklumat kepada anda. 

Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Maklum balas anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan KPM. 

 
Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader